Výroba vodojemů

Vodojemy jsou stavby, jejichž úkolem je regulovat množství a tlak vody protékané mezi zdrojem a spotřebitelem a které dále poskytují vodní rezervu např. pro případ požáru.

Zabýváme se výrobou různých typů vodojemů (věžové, zemní, podzemní) včetně jejich dílčích součástí. Při práci na vodojemu zohledňujeme hydrogeologické podmínky, konkrétní účel vodojemu i individuální požadavky zákazníka.